قابل توجه نویسندگان و ناشران دفاع مقدس، خدمات چاپ و نشر برای این عزیزان شامل 25 % تخفیف خواهد شد.