کتاب اولی های عزیز می توانند از بیست درصد تخفیف برای چاپ اثر خود در این انتشارات بهره مند شوند.