خانواده معزز شهدا جهت استفاده از خدمات چاپ و نشر این انتشارات می توانند از بیست درصد تخفیف با ارائه معرفی نامه از بنیاد شهید استفاده نمایند.