دعوت به همکاری

انتشارات شلمچه از افراد متخصص در رشته های مرتبط با چاپ و نشر کتاب، شامل: تایپیست، ویراستار، صفحه آرا، طراح جلد کتاب و… که تمایل دارند با این انتشارات همکاری داشته باشند، دعوت به همکاری می کند.